قیمت روز محصولات

قیمت روز محصولات زرشک , عناب , زعفران

محصول نوع قیمت هر کیلو (تومان)
1399/8/1
زرشک پفکی 71.500
دانه اناری 60.000
زعفران نگین 8.350.000
سرگل 7.950.000
پوشال 6.900.000
دسته 6.600.00
نرمه 6.600.000
ریشه 700.000
عناب درشت 70.000
متوسط 38.000
دمنوش 15.000