قیمت روز محصولات

قیمت روز محصولات زرشک , عناب , زعفران

محصول

نوع

قیمت هر کیلو (تومان)
1399/11/27

زرشک

پفکی

65000

دانه اناری
57000

زعفران

نگین

10900000

سرگل

8700000

پوشال

8400000

دسته 

8000000

نرمه

7600000

ریشه

700000

عناب

درشت

78000

متوسط

52000

دمنوش

28000